Piepende ademhaling kinderen en prenatale antibiotica

Wheezing (piepende ademhaling) komt bij kinderen tot 2 jaar zeer veel voor. In het algemeen is het een betrekkelijk onschuldig verschijnselen dat de ouders eerder angst aanjaagt dan gevaarlijk is. Wel hebben kinderen met wheezing een significant grotere kans op latere leeftijd luchtwegproblemen te krijgen.

Onderzoek antibiotica en piepende ademhaling

Een onderzoek volgde 3500 vrouwen en hun kinderen tot 18 maanden. Onder uitsluiting van alle mogelijke andere factoren als roken, diabetes, leeftijd en opleidingsniveau bleek er een duidelijke correlatie te bestaan tussen wheezing en antibiotica in het derde trimester van de zwangerschap. De veronderstelling van de onderzoekers is dat het antibioticumgebruik in dit stadium van de zwangerschap niet alleen de darmflora van de moeder verandert maar dat dit ook al door gegeven wordt aan de pasgeborenen. Dat zou de nornale ontwikkeling van het immuunsysteem verstoren waardoor de grotere gevoeligheid voor wheezing en infecties kan worden verklaard.

Ook dit onderzoek toont weer aan hoe terughoudend men moet zijn met antibiotica gebruik bij pas- of zelfs nog niet geboren kinderen.

Literatuur: Popovic e.a Prenatal exposure to antibiotics and wheezing in infancy: abirth cohort study. Eur.Respir 2015 dec 2